Printed from www.primodanmark.dk
Whistleblowerordning i Danmark?
Printervenlig udgave

Modsat Sverige og Norge har Danmark ingen særlige instanser eller beskyttelse i lovgivningen for whistleblowere.

 

Det fremgår af regeringsgrundlaget fra 2011, at regeringen "vil sikre, at offentligt ansatte oplever, at de har mulighed for at ytre sig, hvis forholdene ikke er i orden - uden konsekvens for den enkeltes fremadrettede karrieremuligheder."

 

Regeringen har i oktober 2013 nedsat et udvalg, der skal undersøge, om der er behov for nye tiltag for at styrke offentligt ansattes ytringsfrihed. Udvalget skal samtidig se på behovet for at indføre generelle regler for whistleblowers i Danmark.

 


Høring om whistleblowers

 

Folketingets Retsudvalg afholder høring onsdag den 19. november 2014 kl. 13 -16 i Landstingssalen på Christiansborg om erfaringer med whistleblowers.

 

Indledningsvis belyses den nuværende danske retstilstand for whistleblowers og behovet for evt. tiltag til beskyttelse af whistleblowers.

 

I høringen indgår erfaringer fra Københavns Kommune whistleblowerordning samt erfaringer fra Sverige.

 

Programmet har følgende hovedelemeneter:

- retstilstanden for whistleblowers - er der behov for yderligere tiltag?
- erfaringer med whistleblowerordninger
- perspektivering og debat.

 

Det detaljerede program kan ses her.

 

Høringen er offentlig og vises direkte på ft.dk og kan følges her