Printed from www.primodanmark.dk
Whistleblower-ordning på vej i Frederiksberg Kommune
Printervenlig udgave

Som den første kommune i landet arbejder Frederiksberg på at oprette en whistleblower-ordning for kommunens medarbejdere. Det skal sikre, at politikerne i tide får informationer om væsentlige forhold, de skal agere på. Forslaget møder både opbakning og kritik.

Blandt private virksomheder er whistleblower-ordninger blevet mere udbredt i de seneste år. Således har f.eks. DongEnergy en egentlig whistleblowerpolitik, hvor den enkelte medarbejder kan henvende sig direkte til firmaets Revisions- og Risikokomite. Medlemmerne af komitéen er ligeledes medlemmer af bestyrelsen for DONG Energy.

Det er et redskab til proaktiv krisehåndtering og en fortrolig kanal for medarbejderne.

Socialdemokraterne på Frederiksberg foreslår, at kommunen indfører en whistleblower ordning, hvor såvel ansatte som borgere kan indberette ulovligheder og snyd til videre undersøgelse.

”Man hører nogle gange i det offentlige om sager, som ikke nødvendigvis behøver at være kriminelle, men som kan være problematiske. På Frederiksberg har vi fx haft en sag om en daginstitution, hvor konen til institutionens bestyrelsesformand havde rengøringskontrakten, og det viste sig at den var meget dyr,” fortæller 2. viceborgmester Katrine Lester fra Socialdemokraterne til ugeavisen 'Kommunen'.

Opbakning og kritik

De faglige organisationer FOA og FTF bakker op om at få whistleblower-ordninger ind på de offentlige arbejdspladser. Formanden for FOA, Dennis Knudsen, udtrykker overfor 'Kommunen', at det vil gavne den kommunale sektor, at få sager som fx Farum-Brixtofte-sagen frem i lyset lidt tidligere.

Formanden for kommunaldirektørerne Jens Chr. Birch forholder sig derimod kritisk overfor whistleblower-ordninger.

”Vi har revisionen, tilsyn og pressen. Og de ansatte har rig mulighed for at gå til deres tillidsmand eller deres chef. Whistleblower-ordninger løser ikke problemerne. De giver bare en ubehagelig stemning af angiveri,” siger han til Kommunen.

Læs mere