Printed from www.primodanmark.dk
Voldsfremmende ekstremisme - i Sverige
Printervenlig udgave

Den svenske regering har netop udsendt en rapport, der indeholder en status over de voldsfremmende ekstremistmiljøer i Sverige.

Rapporten "Våldsbejakande extremism i Sverige - nuläge och tendenser", januar 2014 giver et aktuelt situationsbillede af de svenske ekstremistmiljøer og en analyse af den forventede udvikling frem til 2015.

Indledningsvis gives der en beskrivelse af ideologier inden for voldsfremmende ekstremisti-ske miljøer i et internationalt perspektiv samt en beskrivelse af radikaliseringsprocessen og de typiske veje til radikalisering.

Rapporten foretager endvidere en sammenligning mellem de svenske ekstremistmiljøer og tilsvarende miljøer i Norge, Danmark,Tyskland, England og Holland.

De danske oplysninger er hentet fra Center for Terroranalyse under PET.

Rapporten "Våldsbejakande extremism i Sverige - nuläge och tendenser" kan ses her.