Printed from www.primodanmark.dk
Virksomheders sociale engagement
Printervenlig udgave
Årbog fra Socialforskningsinstituttet med fokus på virksomheders sociale engagement (DK, 2005)

Uddrag:

For fjerde gang siden 1998 undersøger Socialforskningsinstituttet danske virksomheders sociale engagement. Der har siden Socialforskningsinstituttets første målinger vist sig en ganske positiv udvikling. Men der begynder også at tegne sig et billede af, hvilke virksomheder der er gode til hvad. Offentlige og private virksomheder har hver deres styrker, og små og store har hver deres.

Forfatterne til Årbog 2005 belyser på den ene side virksomhedernes sociale engagement i forhold til egne medarbejdere. Hvilke virksomheder viser fx småbørnsforældre, ældre og sygdoms-/kriseramte særlige hensyn? På den anden side ser de på virksomhedernes indsats for at skabe plads til medarbejdere, der har en øget risiko for marginalisering fra arbejdsmarkedet. Hvem er fx særligt gode til at fastholde og nyansætte personer med nedsat arbejdsevne og personer med anden etnisk baggrund end dansk? Det sidste er bl.a. relevant for den udvidelse af arbejdsstyrken, som kan blive nødvendig for velfærdssamfundet fremover.

Læs mere om årbogen på socialforskningsinstituttets hjemmeside