Printed from www.primodanmark.dk
Videndeling er vigtig
Printervenlig udgave

Det kan være svært at se, hvor man skal starte, når man skal begynde at videndele. Eller hvordan arbejdspladsen skal bære sig ad. Et bud på hvordan lederen skal prioritere i kampen for videndeling er gennem en matematisk formel.

Videndeling = ((Tillid x Anerkendelse) + Struktur) Kollektiv

Medierne flyder over med begreber og buzzwords, som vi ledere skal forholde os til. Alligevel føler de fleste ledere sig fortabte overfor lederopgavens kompleksitet. For hvordan skal indsatsen prioriteres?

Dette gælder ikke mindst i forhold til videndeling, som er en af hovedudfordringerne i et komplekst samfund præget af konstante forandringer.

Vi giver på baggrund af vores projekterfaringer og forskning, med citater og eksempler fra en anonym videnorganisation (Gredal 2008) et operationelt bud på, hvordan ledere bør prioritere deres indsats for at optimere videndelingen.

Videndeling som matematik

Ligningen lyder simpel.
Videndeling = ((Tillid x Anerkendelse) + Struktur)Kollektiv.

Efter vores opfattelse skal man for at opnå optimal videndeling fokusere på fire grundelementer:
Tillid, Anerkendelse, Struktur og Kollektiv.

De fire grundelementer er essentielle for at videndeling kan foregå. Det er ikke nok kun at fokusere på et element – f.eks. at introducere en fælles vidensportal – man skal tænke i en helhed.

Elementernes indbyrdes betydning i forhold til optimal videndeling har vi indikeret ved hjælp af matematiske grundbegreber.

I det følgende beskriver vi hvert grundelement nærmere.

Læs mere