Printed from www.primodanmark.dk
Vi skal kunne måle innovation i det offentlige
Printervenlig udgave

Regeringens mål er, at Danmarks offentlige institutioner skal være blandt verdens mest innovative. Nye redskaber skal måle innovation i den offentlige sektor og etableres som internationale standarder
– Vi har nu søsat et fælles, nordisk projekt med at udvikle nye redskaber, så vi kan måle innovation i den offentlige sektor og sammenligne på tværs af landegrænser, siger videnskabsminister Helge Sander.

– Den offentlige sektor er en væsentlig del af vores samfundsøkonomi. Derfor er det vigtigt, at vi fokuserer på innovation, effektivisering og fornyelse. Det vil også styrke effekten af det offentlig-private samspil for virksomhedernes konkurrenceevne, siger Helge Sander.

Både i Danmark og de øvrige nordiske lande er der lavet kvalitets- og strukturreformer af den offentlige sektor og taget initiativer for bedre samspil mellem den offentlige sektor og erhvervslivet om udvikling af eksempelvis nye og forbedrede offentlige serviceydelser.

Projektet med at udvikle statistik for offentlig innovation er døbt 'Copenhagen Manual' – som en pendant til den såkaldte 'Oslo Manual', der danner den internationale ramme for statistik om innovation i erhvervslivet.

Initiativet udspringer af regeringens målsætning fra globaliseringsstrategien om, at de offentlige institutioner skal være blandt verdens mest innovative samt Rådet for Teknologi og Innovations strategi til at styrke innovationen i den offentlige sektor.

Projektet skal i første omgang gennemføres som et nordisk projekt og på sigt løftes op i EU- og OECD-regi. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland forventes suppleret med deltagere fra de baltiske lande, Eurostat og OECDs statistikorganisation. Tyskland og Storbritannien har endvidere udtrykt interesse for at følge arbejdet tæt.

Læs mere