Printed from www.primodanmark.dk
VERA - et nyt kommunalt analyse- og forskningsinstitut
Printervenlig udgave

Et nyt uafhængigt analyse- og forskningsinstitut ser dagens lys d. 1. juli 2012. Instituttet, som har fået navnet VERA, skal bl.a. fremme kvalitetsudviklingen, styrke beslutningsprocesserne og skabe bedre ressourceanvendelse i kommuner og regioner.


Instituttet bliver etableret ved at sammenlægge Anvendt KommunalForskning (AKF), Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI).

Instituttets fulde navn er: "VERA - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner". Instituttet placeres med hovedkontor i København og et afdelingskontor i Aarhus.


Instituttet bliver oprettet med en uafhængig bestyrelse med ti medlemmer og får virkning fra 1. juli 2012. Formanden udpeges af økonomi- og indenrigsministeren.


Hovedformålet med instituttets arbejde er at fremme kvalitetsudviklingen, effektivisere ressourceanvendelsen og styrke og kvalificere beslutningsprocesserne, hvor der er behov for det. Både offentlige og private interessenter kan købe analyser og forskning fra instituttet.


Baggrunden for etableringen af det nye institut fremgår af lovforslaget, nr. 108, vedtaget den 22. maj 2012.