Printed from www.primodanmark.dk
Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse
Printervenlig udgave

Naturstyrelsen og Kystdirektoratet har udsendt vejledning til udarbejdelse af risikostyrings-planer for oversvømmelse. Risikostyringsplanerne er Danmarks måde at leve op til EU's oversvømmelsesdirektiv. 

Efter voldsomme oversvømmelse i Centraleuropa i 1998-2002 besluttede EU, at alle medlemslande skal planlægge for ekstreme oversvømmelser, der kan ramme sundhed, miljø, kulturarv eller økonomi.

Naturstyrelsen og Kystdirektoratet har udpeget ti områder i Danmark, hvor der kan være risiko for ekstreme oversvømmelser. Områderne berører 22 kommuner.

Er det diger, lavtliggende naturområder, vandgennemtrængelige vejbaner eller noget helt fjerde, der skal forhindre voldsomme oversvømmelser ved de danske kyster?
 
I en ny vejledning fra Naturstyrelsen og Kystdirektoratet får 22 kommuner, der skal lave såkaldte risikostyringsplaner, hjælp til at besvare netop den slags spørgsmål.
 
Risikostyringsplanen skal indeholde kort, der viser, hvor hav, sø og vandløb kan gå over bredderne, og hvor store samfundsværdier samtidig trues, og den skal beskrive, hvordan man vil forhindre de kostbare og farlige oversvømmelser.

Det anbefales, at risikostyringsplanerne koordineres med den kortlægning og planlægning, som kommunerne har gennemført i forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningsplaner for hele det kommunale areal (aftale mellem Finansministeriet og KL om kommunernes økonomi for 2013).

Endvidere anbefales det at udarbejdelsen af risikostyringsplaner tager afsæt i de kommunale beredskabsplaner eller indsatsplaner for oversvømmelse.

Læs mere om risikostyringsplanerne i den nye Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelser, juni 2014.
 
Planerne skal være klar til at udsende i offentlig høring senest december 2014.