Printed from www.primodanmark.dk
Vejledning om træning i kommuner og regioner
Printervenlig udgave
Formålet med denne vejledning er at give et samlet overblik over Indenrigs- og Sundhedsministeriets og Socialministeriets regler om kommunernes og regionernes ansvar på træningsområdet fra 1. januar 2007, hvor kommunalreformen træder i kraft. (DK, 2006)

Uddrag:

Denne vejledning erstatter dermed ministeriernes Vejledning om træning i amter og
kommuner (juni 2004).
Med kommunalreformen får kommunerne i medfør af Lov om sundhed (sundhedsloven)
myndighedsansvaret for at yde vederlagsfri genoptræning til patienter, der har et
lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kommunerne får dermed en ny opgave på sundhedsområdet.

Læs vejledningen her (.pdf)