Printed from www.primodanmark.dk
Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab
Printervenlig udgave


Sundhedsstyrelsen har i april 2011 udgivet 'Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab'. Vejledningen erstatter Håndbog om sundhedsberedskab fra 2007.

Sundhedsberedskabet aktiveres, hvor der er et behov udover det sædvanlige som ikke kan håndteres inden for rammerne af det almindelige sundhedsvæsen. Det kan være i tilfælde af store ulykker, katastrofer, udbrud af smitsomme sygdomme, terror- eller krigshandlinger hvor antallet af tilskadekomne eller arten af tilskadekomst gør at sundhedsvæsenet er nødt til at omstille og/eller udvide kapaciteten til det pludseligt ændrede behov.

Driftsopgaverne i sundhedsvæsenet løses af regionerne og kommunerne, som er forpligtet til at planlægge således, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille behandlings- og plejekapaciteten udover det daglige niveau i forbindelse med større ulykker og katastrofer, herunder krig.

Beredskabet opbygges efter følgende principper:

Sektoransvarsprincippet indebærer, at den myndighed eller organisation, der har ansvaret for et område, også har ansvaret ved ekstraordinære hændelser. Som led i sektoransvaret er det derfor de enkelte myndigheders opgave at vurdere de beredskabsmæssige konsekvenser af egne foranstaltninger samt at koordinere deres beredskabsplanlægning med andre myndigheder og organisationer.

Lighedsprincippet indebærer, at en myndighed/virksomhed anvender samme organisation i en given ulykkessituation, som den pågældende myndighed/virksomhed anvender til daglig.
Princippet om nærhed indebærer, at beredskabsopgaverne bør løses så tæt på borgerne som muligt og dermed på det organisatoriske niveau, som er i tættest kontakt med borgerne.

Det gælder desuden, at der skal være en effektiv udnyttelse af ressourcerne og samtidig det mest relevante beredskab for de tilstedeværende ressourcer.

Hent vejledningen her samt tilhørende bilag her.