Printed from www.primodanmark.dk
Vær beredt!
Printervenlig udgave

Beredskab. Ved at forberede os, planlægge og have det rigtige beredskab kan vi håndtere oplagte risici - før de bliver til katastrofer.

 

I disse dage raser »superstormen« Sandy imod den amerikanske østkyst. Trafik og hverdagsliv har stået stille i flere dage, 6,5 mio. amerikanere er uden strøm, og store dele af New York City er ramt af alvorlige oversvømmelser. Alligevel kunne det
have været meget, meget værre. Takket være grundig forberedelse og hvad der tegner til at være en forbilledlig indsats er de værste scenarier blevet effektivt afværget.

 

Læs hele kronikken her