Printed from www.primodanmark.dk
Væksten i kommunal kommunikation aftaget
Printervenlig udgave


En ny KL undersøgelse blandt de kommunikationsanvarlige lader til, at kommunerne er gået ned i gear siden sidste år.


I sidste års undersøgelse svarede 89% af de kommunikationsansvarlige, at de forventede kommunikationsberedskabet i deres kommune vil blive styrket i de næste tre år. I år har de kommunikationsansvarlige neddroslet forventningerne. Nu forventer blot 56%, at der vil ske en opprioritering i de næste to år.

Kommunerne har især nedjusteret forventninger til kompetenceudvikling af medarbejdere, ansættelse af nye medarbejdere og øgede budgetter på kommunikationsområdet.

Resultater fra dette års undersøgelse sender et klart signal om, at der er sket en opbremsning.

At væksten og forventninger til fremtiden aftager kan ses som udtryk for en form for konsolidering. Der har været en markant vækst de seneste år, særligt siden kommunalreformen. De kommunale topledelser har nu behov for at se, hvad de har fået ud af de seneste års investeringer i kommunikation, inden der investeres mere.

Selv om forventningerne er neddroslet, er mange fortsat optimistiske - og det selv i en tid med pres på de kommunale budgetter. Det vidner om, at kommunikationsfunktionerne i kommunerne er kommet for at blive. Det er ikke mindst i en periode med konsolidering vigtigt at arbejde med opfølgning/dokumentation for at vise effekten af den indsats kommunikationsafdelingerne leverer.

Download undersøgelsen (pdf)

Læs mere om undersøgelsen på Kls hjemmeside