Printed from www.primodanmark.dk
Utilsigtede hændelser på det sociale område
Printervenlig udgave

KREVIs evaluering af Socialstyrelsens projekt om utilsigtede hændelser på det sociale område viser bl.a., at de rapporterede hændelser formentlig kun udgør en brøkdel af det samlede antal utilsigtede hændelser på området.

 

Socialstyrelsen har i perioden 2009-2012 iværksat et forsøgsprojekt med at rapportere utilsigtede hændelser (UTH) på det sociale område. Forsøget skal sikre bedre læringsmuligheder og fremme læringskultur i de sociale tilbud, som kan medvirke til kvalitet og sikkerhed for brugerne af tilbuddene.
 
Projektet er inspireret af et lignende projekt inden for sygehusområdet, hvor der også er implementeret rapportering af UTH. Socialstyrelsens projekt skal afklare, om det er muligt at overføre et lignende system til de socialfaglige ydelser.
 
KREVIs evaluering viser bl.a. at de rapporterede hændelser i de sociale tilbud kun udgør "toppen af isbjerget".

 

Man kan altså ikke udlede, at de rapporterede hændelser er repræsentative for det enkelte tilbud. Det er en væsentlig betragtning, hvis man vil opbygge en sikkerhedsorganisation for brugerne i tilbuddet.

 

Halvdelen af lederne på de sociale tilbud i projektet vurderer, at det i meget høj grad eller i høj

grad vil være en god ide at gøre rapportering af UTH permanent på det sociale område. 28 % vurderer, at det i mindre grad vil være en god ide, og 15 % vurderer, at det slet ikke vil være en god ide at gøre det permanent på det sociale område. Det er ældreområdet, der er mest positivt stemt for at udbrede det til landsplan.
 
Det er et udbredt ønske hos tilbudsledere og -medarbejdere, at hvis rapporteringen gøres permanent, så skal der kun være ét samlet indberetningssystem for UTH i forbindelse med socialfaglige og sundhedsfaglige ydelser.

 

Læs den samlede evalueringsrapport her.