Printed from www.primodanmark.dk
Undersøgelse af informationssikkerhed
Printervenlig udgave


KL og Foreningen af Kommunale IT-chefer (KITA) gennemfører i samarbejde med Devoteam Consulting en undersøgelse blandt landets kommuner om implementeringsniveauet af informationssikkerhed.

Formålet med undersøgelsen er at skaffe brugbar viden om implementeringsniveauet af informationssikkerhed blandt kommunerne. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Devoteam Consulting.

Undersøgelsen gennemføres i perioden 15. september 2010 – 30. november 2010 og besvares elektronisk af kommunens it-ledelse eller informationssikkerhedskoordinator via internettet. Baggrunden for undersøgelsen er, at statslige myndigheder fra 2013 skal følge ISO27001-sikkerhedsstandarden i stedet for som hidtil DS484-standarden. De fleste kommuner har aktuelt valgt at følge DS484, men det ventes, at mange kommuner vil vælge at følge trop med de statslige myndigheder. Undersøgelsen tager udgangspunkt i ISO27001-standarden.

Resultaterne af undersøgelsen vil samlet set været et benchmark for informationssikkerheden i samtlige landets kommuner. Den enkelte deltagende kommune vil få tilsendt en kort rapport over egne resultater. Rapporten vil bl.a. give kommunen et godt overblik over hvilke sikkerhedsområder, hvor implementeringsgraden er i top og hvilke områder, som eventuelt kan trænge til en ekstra indsats. Kommunen vil kunne sammenligne eget niveau af informationssikkerhed i forhold til andre kommuner. Rapporten kan endvidere danne udgangspunkt for gentagende målinger, som kan anvendes til kommunens egen måling af fremdrift vedrørende informationssikkerhedsmæssige tiltag.

Undersøgelsen består af 49 spørgsmål, som besvares på en trinvis skala fra 0-5. Det tager ca. 1 time at besvare spørgsmålene. Det er tid som kan være godt givet ud: Ved en ganske lille indsats er det muligt at få skabt overblik over og grundlag for en yderligere effektivisering af kommunens sikkerhedsarbejder.

Devoteam Consulting vil blandt de respondenter, som har foretaget fuld besvarelse af undersøgelsens spørgeskema, foretage en lodtrækning om 3 gange 3 flasker god rødvin. Vinderne får direkte besked den 15. december 2010.

Læs mere om undersøgelsen her

Kilde: KL