Printed from www.primodanmark.dk
Ulykker koster årligt 65 milliarder i Sverige
Printervenlig udgave

Ulykker koster årligt ca. 65 milliarder kr. i Sverige. En fjerdedel, ca. 16. mia. kr., rammer kommuner og landsting. Det fremgår af rapporten " Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2012", som for femte år i træk udgives af Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med indikatorer for arbejdet med tryghed og sikkerhed på kommuneniveau.

 

I rapporten findes der oplysninger om hvilke kommuner som fremstår som trygge og sikre, hvorledes udviklingen har været over tid, hvilken betydning lokale forhold har for resultatet og hvad man kan lære kommunerne imellem.

 

Fokus for årets rapport er de samfundsmæssige omkostninger ved ulykker.
 
- "Årets Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet ger varje kommun en uppskattning av hur mycket olyckor kostar hos dem. Detta är enorma summor som istället skulle kunna gå till annat, så förutom att minska lidandet för människor som råkar ut för olyckor, kan ett effektivt säkerhetsarbete i kommunen också vara ett sätt att minska kostnader", fremhæver Håkan Sörman, adm. direktør for Sveriges Kommuner och Landsting, i forbindelse med udgivelsen.

 

I rapporten vægtes resultat- og ressourceindikatorer til et sammenfattende indeks, der rangordner de ca. 300 svenske kommuner.

 

Rapporten kan i sin helhed ses her.