Printed from www.primodanmark.dk
TV-overvågning
Printervenlig udgave
DKR: Sandt og falsk om TV-overvågning - hvad er fordele og ulemper? (DK, 2005)

Uddrag:

De fleste af os har en tro på, at tv-overvågning kan forebygge kriminalitet, og derfor er der generelt en stor accept af overvågningen. Flere og flere kameraer sættes op, uden at der sættes spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt. Der fokuseres alene på fordelene, selvom der ikke er entydige tegn på, at overvågning i sig selv rent faktisk forebygger kriminalitet. Et andet argument for at bruge tv-overvågning er, at det er nyttigt i politiets efterforskning og som bevis for anklagemyndigheden - men dette gælder kun, hvis optagelserne er tydelige nok.

Erfaringerne viser, at tv-overvågning virker forebyggende på nogle former for kriminalitet – men ikke alle – og at tv-overvågning kan have en række uheldige bivirkninger nogle steder.

Download rapport (pdf)