Printed from www.primodanmark.dk
Trygheds- og sikkerhedsområdet i svenske kommuner
Printervenlig udgave

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sammen med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) taget initiativ til udarbejdelse af rapporten "Ta ett samlat grepp" vedr. organisering af trygheds- og sikkerhedsområdet i de svenske kommuner.

 

Rapporten fokuserer på mulighederne for at tage et samlet greb om krisehåndtering og forebyggelse af ulykker samt mulige fordele ved at koble dette med det lokale kriminalitets-forebyggende arbejde og sundhedsfremmende initiativer.

 

Kommunen har flere funktioner inden for området tryghed og sikkerhed:

 

- ansvaret for at fastlægge en politik for tryghed og sikkerhed i lokalområdet
- leverandør af beskyttelse mod uønskede hændelser, herunder redningsberedskab
- tilsyn og kontrol, herunder evt. indgriben over for den enkelte
- leverandør af velfærdsydelser, skoler, ældreomsorg, vandforsyning m.m., sikring heraf i krisesituationer

 

Rapporten fremhæver samtidig den enkeltes medansvar for at undgå uønskede hændelser - og kommunernes forpligtelse til at støtte det enkelte individ, virksomhed, forening m.fl. i en sådan ansvarstagning.

 

Rapporten kan læses i sin helhed her.

 

SKL afholder sin anden tryghedsdag i 2012, den 26. november i Stockholm. Emnet er her ligeledes organiseringen af kommunernes trygheds- og sikkerhedsarbejde.

 

Tryghedsdagen sætter således fokus på, hvorledes man på kommunalt niveau kan styre og samordne aktiviteter inden for kriseberedskab, kriminalitetsforebyggende arbejde, redningstjeneste samt øvrigt sikkerhedsarbejde.