Printed from www.primodanmark.dk
Tryg digital velfærd
Printervenlig udgave

Regeringen, KL og Danske Regioner vil senere på året præsentere en samlet strategi for digital velfærd på sundheds-, social-, og undervisningsområdet.  Den kommende strategi bygger videre på den tidligere udarbejdede fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-15.

 

For at få input til det arbejde er der i marts 2013 udsendt et fælles oplæg "Digital velfærd - nye muligheder for velfærdssamfundet", der lægger op til debat om de muligheder og udfordringer, som digitaliseringen indebærer.

 

Strategien for digital velfærd skal bidrage til moderniseringen af den offentlige sektor. Digitalisering er et af midlerne til at indfri regeringens mål om at frigøre 12 mia. kr. frem mod 2020. Dette skal gøre det muligt at bibeholde et højt niveau af offentlige service - selv med en aldrende befolkning, flere borgere med kroniske sygdomme, dyrere behandlingsmuligheder i sundhedsvæsenet osv.

 

Digitale løsninger skal både gøre det muligt at løse opgaverne i den offentlige sektor mere effektivt - og samtidig åbne for, at den enkelte borger bliver en mere aktiv medspiller i velfærden.

 

I debatoplægget peges der samtidig på en række svære spørgsmål vedrørende grænsen for digitalisering af den offentlige velfærd, herunder den øgede deling af data og informations-sikkerheden i forbindelse hermed.

 

Debatoplægget om den kommende fællesoffentlige strategi for digital velfærd kan læses her.


Informationssikkerhed i forbindelse med øget digitalisering af kommunale ydelser indgår som arbejdsområde for PRIMO, jfr. også gennemførelsen af undersøgelsen NordSec 2012 omtalt i PRIMOs nyhedsbrev for januar 2013.