Printed from www.primodanmark.dk
Trusler og vold mod politikere og embedsmænd - i Sverige
Printervenlig udgave

Sverige gennemfører tilbagevendende undersøgelser af trusler og vold mod politikere. Ifølge den seneste undersøgelse har 16% af de svenske politikere været udsat for trusler eller vold. Antallet af ramte embedsmænd er ukendt. Sveriges Kommuner og Landsting (SKL) sætter fokus på problemstillingen på sin Trygghetsdag 2014 den 26. marts 2014.  

 
"Att tjänstemän och politiker utsätts för hot, våld eller otillåten påverkan är helt oacceptabelt. Tyvärr ökar hoten. Enligt Politikernas trygghetsundersökning (PTU) har 16 % av de förtroendevalda i Sverige utsatts för hot och våld. Hur många tjänstemän inom kommun och landsting som är utsatta vet vi inte, men frågan blir allt mer aktuell

 

Under Trygghetsdagen 2014 med tema Hot och våld kommer vi att belysa frågan om hot och våld ur lite olika aspekter. Hur förebygger man hot och våld? Vad ska man göra när man blir drabbad? Vad har arbetsgivaren eller uppdragsgivaren för ansvar? Goda exempel från den lokala nivån presenteras."

 

Tryghedsdagen afholdes i Stockholm, men det er muligt at følge den over internettet.
 
Mere om Trygghetsdag 2014 på SKL's hjemmeside her.