Printed from www.primodanmark.dk
Trusler og vold mod kommunalpolitikere
Printervenlig udgave
Vejledning fra KL med gode råd til håndtering af trusler og vold (DK, 2006)

Uddrag:


Politikere, der udsættes for trusler eller vold på grund af deres opgave er en alvorlig sag - ikke alene for den enkelte politiker men også for det politiske system og den demokratiske proces.

KL ønsker derfor med denne vejledning at give nogle gode råd, der kan støtte den enkelte kommunalpolitiker i at forebygge eller reducere eventuelle risici og mindske skaderne, hvis han eller hun bliver udsat for chikane, trusler eller vold.

Den enkeltes følelsesmæssige oplevelse af tryghed er helt afgørende for livskvaliteten og mulighederne for at virke som politiker. Chikane og trusler kan være en stor belastning for den politiker, der rammes.

At blive udsat for vold er en chokerende oplevelse, som kan sætte dybe spor, hvis der ikke gives hjælp. Hvis chikanen og truslerne beror på udøvelsen af virket som politiker, er angrebet samtidig et angreb mod ytringsfriheden, der er en af de helt grundlæggende forudsætninger for demokratiet.

Download vejledning (pdf)
Læs pressemeddelelse