Printed from www.primodanmark.dk
Tiltag mod korruption i den offentlige sektor
Printervenlig udgave

EU kommissionen har offentliggjort sin første anti-korruptions rapport, der inkluderer en analyse af anti-korruptionstiltag i den offentlige sektor i alle 28 medlemslande. Det er den første samlede rapport fra Kommissionens side. Næste rapport vil blive fremlagt om 2 år.

 

Overordnet konkluderer rapporten, at de europæiske lande bør gøre mere for at forhindre korruption og for at genoprette tilliden til regeringer. Rapporten identificerer flere systematiske problemer i det manglende fokus på interesser mellem politikere og private firmaer, især i forbindelse med partistøtte.

 

Danmark er blandt de EU-lande, der kan fremvise de bedste resultater, hvad angår gennemsigtighed, integritet og kontrol med korruption. Der er dog stadig plads til visse forbedringer, navnlig hvad angår økonomisk støtte til politiske partier og rammen for retsforfølgelse af virksomheder på grund af bestikkelse i udlandet.

 

Læs det danske resume af rapporten her.

 

Spørgsmålet om korruption i den kommunale sektor har været nærmere vurderet i Norge, og på baggrund heraf har den norske KL - Kommunesektorens Organisation, KS - i 2013 i samarbejde med Transparency International udgivet en vejledning vedr. iværksættelse af antikorruptionsprogrammer i kommunerne.

 

Her peges der bl.a. på brugen af risikoanalyser i forbindelse med fastlæggelse af antikorrup-tionsprogrammer samt behovet for interne varslingskanaler (whistleblower-funktion).

 

Vejledningen "Beskytt kommunen!  - Håndbok i antikorrupsjon", 2013 kan læses her.