Printed from www.primodanmark.dk
Tilbudsloven - Offentlige kontrakter
Printervenlig udgave

I bogen Tilbudsloven - Offentlige kontrakter får du overblik over tilbudslovens regler, som offentlige myndigheder samt private bygherrer, der modtager offentlig støtte, er forpligtet til at følge ved udbud af navnlig bygge- og anlægsarbejder.

Siden 1. udgaven af bogen udkom i 2002 er tilbudsloven blevet ændret flere gange, og der er kommet nye udbudsdirektiver for den offentlige sektor og for forsyningsvirksomheder. Det har ført til en række ændringer i de regler, der lå til grund for 1. udgaven, som denne seneste udgave opdaterer.

Blandt andet er der med den seneste ændring af tilbudsloven indført bestemmelser om pligt til konkurrenceudsættelse (annoncering) af vareindkøb og tjenesteydelseskontrakter, når værdien overstiger 500.000 kr., men er mindre end tærskelværdierne for EU-udbud. Det betyer at tilbudslovens anvendelsesområde er blevet udvidet betydeligt.

Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med retsområdet som udbydere, tilbudsgivere eller rådgivere.

Forfatterne er Jesper Kaltoft, advokat i advokatfirmaet Bech-Bruun, og Claus Kaare Pedersen, advokat og partner i advokatfirmaet Claus Kaare Pedersen.

Læs mere