Printed from www.primodanmark.dk
Tidlig indsats mod sygefravær kan betale sig
Printervenlig udgave

Kommuner kan spare på sygedagpenge og kan få ekstra penge i kommunekassen, hvis de yder en ekstra indsats for at få sygemeldte hurtigere tilbage på job. Det viser en aktuel økonomisk evaluering fra KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, af det såkaldte "Tilbage Til Arbejdet" - projekt (TTA).

 

22 kommuner har deltaget i projektet. I løbet af to et halvt år blev cirka 13.000 sygedagpengemodtagere tilbudt en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats. Målet var at få de sygemeldte hurtigt tilbage på arbejde. Det viser sig nu, at de kommuner, der har haft succes med at nå målet, også har haft en positiv økonomisk bundlinje.

 

KORA har opgjort, om TTA-projektet har kunnet betale sig, både for kommunens, statens og hele samfundets økonomi. Forskerne har bl.a. indregnet kommunernes udgifter til at indføre nye indsatser, ansætte koordinatorer osv. og udgifterne til kontanthjælp til de borgere, der ikke kunne vende tilbage til jobbet. Og så har de modregnet ekstra skatteindtægter, besparelser på sygesikring, lavere medicinudgifter m.m.

 

Rapporten kan i sin helhed ses her.

 

Sammenfatningen af rapporten kan ses her.