Printed from www.primodanmark.dk
Ti skridt til god tobaksforebyggelse - den gode kommunale model
Printervenlig udgave
Ny håndbog fra Sund By Netværket skal hjælpe kommunerne til at prioritere indsatsen mod rygning.

Uddrag:

Fra 1. januar 2007 får kommunerne hovedansvaret for den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i Danmark. Kommunerne bliver bl.a. ansvarlige for at skabe rammer for sund levevis og for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Der er mange faktorer, der påvirker sundheden i positiv eller negativ retning. Dermed er der også mange områder for kommunerne at tage fat på, når de skal øge sundheden blandt borgerne. Her vil den tobaksforebyggende indsats være helt central.

Sund By Netværket ønsker med denne publikation “Ti skridt til god tobaksforebyggelse – den gode kommunale model” at gøre kommunerne i stand til at planlægge og gennemføre en tobaksforebyggende indsats, der baserer sig på den eksisterende viden, og som inddrager de metoder og kompetencer, der findes på området.


Ti skridt til god tobaksforebyggelse