Printed from www.primodanmark.dk
Temaguide fra KL
Printervenlig udgave
Udmøntning af serviceniveau og budgetoverholdelse i 2007 (DK, 2007)

Uddrag:

Denne temaguide angiver 10 konkrete bud på, hvordan kommunen allerede i starten af 2007 kan arbejde med at skabe overblik og sætte et spor for styring af kommunernes økonomi i årene der kommer.

Guiden henvender sig især til politikere og ledere på alle niveauer i forvaltnin-gen, som har et direkte ansvar for styringen af kommunens økonomi. Det foreslås, at kommunalbestyrelsen allerede her i 1. kvartal af 2007 udarbejder en risikoanalyse, hvor kommunalbestyrelsen forholder sig til de 10 anbefalinger i denne temaguide.


Temaguidens første anbefaling:

1. Udarbejd en risikoanalyse!
Kommunen bør udarbejde en risikoanalyse, der samlet giver en risikoprofil for de mange ekstraordinære forhold i budget 2007, herunder de nye opgaver, harmoniseringsbeslutningerne, uforudsete udgifter ved sammenlægningen, rea-lisering af synergi og effektiviseringsgevinster m.v. Risikoanalysen kan fokusere på, om kommunen kommer ud af 2007 med økonomiske forudsætninger, der kan sikre en stabil økonomisk planlægning i resten af valgperioden.


Download temaguide (word)