Printed from www.primodanmark.dk
Svenske kommuner sammenlignes på tryghed og sikkerhed
Printervenlig udgave


Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), der modsvarer et sammenlagt KL og DR i Danmark, har taget initiativ til en systematisk sammenligning af forhold vedr. tryghed og sikkerhed i alle landets ca. 300 kommuner.

Sammenligningen blev første gang gennemført for 2008, og nu forligger der en opfølgningsrapport for 2009, andquot;Öppna jämförelser 2009 - Trygghet och säkerhetandquot;.

I rapporten beskrives, måles og sammenlignes faktiske og oplevede forhold i alle Sveriges kommuner, med fokus på ulykker, forbrydelser og kriser.

Rapporten viser også, hvorledes kommunerne arbejder med at forbygge og mindske konsekvenserne af disse hændelser samt hvor mange ressourcer, der anvendes på området.

Læs rapporten her