Printed from www.primodanmark.dk
Svensk beredskab - ny aftale om kommuners kriseberedskab
Printervenlig udgave

De svenske kommuners arbejde med kriseberedskab er reguleret gennem lovgivning - loven om ekstraordinære hændelser i fredstid (LEH). 

 

I henhold til loven omfatter kommunernes opgaver

  • risiko- og sårbarhedsanalyser
  • planlægning
  • geografisk områdeansvar
  • uddannelse og øvelser 
  • rapportering
  • aktiviteter under forhøjet beredskab.

 

De svenske kommuner forudsættes derudover generelt at gennemføre aktiviteter, der fremmer tryghed og sikkerhed for de indbyggere, der bor eller opholder sig i kommunen. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har netop indgået en aftale med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), der præciserer mål og finansiering for 2014-18 for de kommunale opgaver i henhold til lov om ekstraordinære hændelser.

 

Aftalen har samtidig til formål at stimulere samarbejdet mellem kommuner og andre aktører i forbindelse med de nævnte opgaver.

 

Den nye aftale mellem SKL og MSB om kommunernes kriseberedskab kan læses her.