Printed from www.primodanmark.dk
Survey med fokus på beredskabskulturen i Danmark
Printervenlig udgave

Beredskabsstyrelsen har den 7. oktober 2014 udsendt elektroniske spørgeskemaer ud til 327 offentlige og private organisationer for at sætte fokus på, hvordan øvelser bidrager til at styrke samfundets beredskab. Resultaterne af undersøgelsen skal bidrage til, at øvelseserfaringer fastholdes og bruges til at forbedre beredskabet.

 

Hvert år tester mange virksomheder og myndigheder deres beredskab ved at afholde øvelser. Det sker dels for at træne mandskab og medarbejdere, dels for at teste, om procedurer og planer er på plads, og om øvelsesdeltagerne har de rette kompetencer til at løse deres opgaver, eller om der er noget, der skal justeres.

 

Virksomheder øver sig for at undgå, at større hændelser får kritiske konsekvenser for indtjeningen og virksomhedens evne til at udvikle sig. Offentlige institutioner og myndigheder som kommunale forvaltninger, sygehuse, styrelser og ministerier øver sig for at sikre, at driften kan fortsættes og samfundet og borgerne beskyttes, selv om noget uforudset skulle ske.

 

En undersøgelsesrapport forventes færdig omkring årsskiftet.

 

Undersøgelsen er en udløber af den danske opfølgning på de norske erfaringer fra terrorangrebet i Oslo og på Utøya i 2011.

 

Efter terrorangrebet blev der nedsat en kommission, der skulle redegøre for hændelsen og pege på læringspunkter. På baggrund af kommissionens rapport udtalte den daværende norske statsminister Jens Stoltenberg blandt andet, at "problemet [ikke] er, at der ikke afholdes øvelser, men at evnen til at lære af dem er for lille."

 

På baggrund af den norske kommissionsrapport blev der fra dansk side iværksat en opfølgning, hvor læringspunkterne fra Norge blev omsat til en række initiativer, der skal styrke beredskabskulturen i Danmark.

 

Som led heri udsendte Beredskabsstyrelsen den 30. maj 2013 en National øvelsesvejledning på beredskabsområdet, der skal understøtte øvelsesaktiviteter hos myndigheder og private virksomheder med beredskabsansvar samt bidrage til at sikre, at læringspunkter omsættes til udvikling af beredskabet, jfr. omtalen heraf i PRIMOs nyhedsbrev juni 2013.