Printed from www.primodanmark.dk
Sundhedsstyrelsen guide
Printervenlig udgave
Ny guide til planlægning af kommunale forebyggelsesindsatser
Uddrag


Sundhedsstyrelsen har udgivet en ’Guide til kommunale forebyggelsesindsatser’, der er målrettet kommunale planlæggere og andre, som arbejder med forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter i kommunerne. Guiden består af 10 dele, som tilsammen udgør de relevante overvejelser, der indgår i systematisk planlægning.

De 10 dele er formuleret som spørgsmål, man skal overveje og besvare i forbindelse med planlægningen af en forebyggelsesindsats:

• Hvad er udgangspunktet?

• Hvor skal indsatsen foregå og hvem skal inddrages?

• Hvilke sundhedsproblemer skal forebygges?

• Hvilke mål ønskes opnået og hvordan?

• Hvem skal stå for den videre planlægning?

• Hvordan og hvornår skal indsatsen udføres?

• Hvilke ressourcer kræver indsatsen?

• Hvad er projektets risici og sandsynlighed for succes?

• Hvordan skal indsatsens succes måles?

• Hvordan skal indsatsen evalueres?


Guiden består af en generel del og en sideløbende casebeskrivelse. Casen handler om et forebyggelsesprojekt med fokus på overvægt blandt børn og unge i en fiktiv kommune. Guiden er beregnet til at blive brugt som opslagsværk, når deltagerne i et projekt vil vide mere om et projektemne eller trænger til inspiration. Guiden vil blive testet i udvalgte kommuner i 2008. Sundhedsstyrelsen udbyder et kursus i projektplanlægning, der tager udgangspunkt i guiden i slutningen af 2008.

Guiden er gratis, og det er muligt at rekvirere en trykt version ved at kontakte til Schultz Grafisk.