Printed from www.primodanmark.dk
Sundhedscentre i Danmark - organisering og samarbejdsrelationer
Printervenlig udgave
Rapporten beskriver 18 forskellige sundhedscentre i Danmark, herunder deres indsatsområder og organisering. (DK, 2008)


Uddrag:

Rapporten vurderer centrenes indpasning i det samlede sundhedsvæsen, deres samarbejdsrelationer til praktiserende læger, sygehuse, frivillige organisationer, kommunale forvaltninger med flere, samt hvorvidt der med centrene skabes sammenhæng inden for sundhedsområdet.

Der indgår desuden en forsigtig vurdering af, om sundhedscentrene har medvirket til, at der er sket ændringer i borgernes kontakt til sygehus og almen praksis samt en diskussion af fordele og ulemper ved forskellige organisatoriske løsningsmodeller.

Læs hele rapporten