Printed from www.primodanmark.dk
Studietur til Berlin om Den robuste kommune
Printervenlig udgave

PRIMO afholder studietur til Berlin den 30. oktober - 1. november 2014, med fokus på det nye risikobillede for Tyskland (Berlin) samt den tyske model for inddragelse af  civilsamfundets lokale fællesskaber.

 

I lighed med tidligere studieture (2012 og 2013) til henholdsvis Hague/Rotterdam og London/Essex County arrangerer PRIMO i dette efterår (2014) en studietur til Berlin.

 

Formålet med besøget er at få inspiration fra et naboland til videreudvikling af det danske beredskab med et særligt fokus på det lokale beredskab.

 

Som det danske beredskab er udviklet på baggrund af strukturreformer begrundet i nye samfundsmæssige omstændigheder, gælder det også for det tyske beredskab. Men fortidens omfattende ødelæggelser og nød har præget det tyske beredskab i særlig grad, bl.a. i form af et stort folkeligt engagement.

 

Som det vil være bekendt har Tyskland i den seneste periode udover omfattende oversvømmelser tillige været ramt af el-nedbrud.

 

Hvilke problemstillinger rejser det nye risikobillede for Tyskland (Berlin) helt ud i civilsamfundets lokale fællesskaber?

 

Studieturen vil ud over at give en status på det tyske risikobillede ved et analyseinstitut, byde på besøg hos Berlin bystyret, i boligkvarterer med forskellige frivillige partnere samt hos brandvæsenet.

 

Det endelige program udsendes medio september (se www.primodanmark.dk).
Særskilt invitation til studieturen udsendes til netværket for Den robuste kommune.

 

Henvendelse vedr. tilkendegivelse og for yderligere oplysninger vedr. studieturen:
Seniorkonsulent Niels Johan Juhl-Nielsen, njohan@juhl-nielsen.dk, 30952926.