Printed from www.primodanmark.dk
Strategi for et sikkert informationssamfund
Printervenlig udgave
Meddelelse fra Kommissionen (DK, 2006)

Uddrag:

I meddelelsen "i2010 - et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse" fremhævede Kommissionen net- og informationssikkerhed som en afgørende forudsætning for, at der kan skabes et europæisk samarbejdsområde for information.

Det bliver stadig vigtigere for vores økonomier og samfundsstrukturen, at der står net og informationssystemer til rådighed, og at de er pålidelige og sikre.

Formålet med denne meddelelse er at puste nyt liv i den strategi, som Europa-Kommissionen udstak i 2001 med meddelelsen "Net- og informationssikkerhed: Forslag til en europæisk strategi" .

Nærværende meddelelse gennemgår de aktuelle trusler mod sikkerheden i informationssamfundet og fastslår, hvilke yderligere skridt der bør tages for at forbedre net- og informationssikkerheden.

Download meddelelsen (pdf)

Læs også:

Fokus på datasikkerhed - ny pjece fra bl.a. KL