Printed from www.primodanmark.dk
Stordriftsfordele og kommunesammenlægning
Printervenlig udgave
I denne pjece sættes der spørgsmålstegn ved stordriftsfordele, synergigevinster og effektiviseringspotentialer i forbindelse med kommunesammenlægninger (DK, 2006)

Uddrag:

Stordriftsfordele, synergigevinster og effektiviseringspotentialer i forbindelse med kommunesamenlægninger var temaet, da FOKUS afholdt gåhjemmøder den 5. og den 27. oktober 2005.

Oplægsholderne bidrager i denne pjece med artikler baseret på deres oplæg, så debatten om stordriftsfordele og kommunesammenlægning kan fortsætte. I pjecen behandles blandt andet spørgsmålene: Hvordan kan gevinsterne hentes i kommunerne? Hvor stort er potentialet? Og er der tilstrækkeligt med incitamenter til at høste stordriftsfordelene?

Download pjece