Printed from www.primodanmark.dk
Stor søgning til KatRisk-uddannelsen
Printervenlig udgave

Søgningen til Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på professionshøjskolen METROPOL er fordoblet siden starten i 2010. I år har godt 400 søgt. Det betyder, at man nu skal have et gennemsnit på 8.9 for at komme ind. Der er optaget 70 nye studerende.

 

Uddannelsen til Katastrofe- og Risikomanager er en professionsbacheloruddannelse, der i alt tager 3½ år. Se mere om indhold og opbygning her.

 

Uddannelsen startede i 2010, og de studerende, der startede som det første hold, er nået til modul 9 (3. år) Beredskabsfaglig projektledelse, forvaltning og udvikling.

 

PRIMO Danmark deltog i udvalgsarbejdet forud for uddannelsens etablering og er medlem af Uddannelsesudvalget for Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen, sammen med bl.a. Beredskabsstyrelsen, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), Falck og Dansk Røde Kors.