Printed from www.primodanmark.dk
Stor interesse for offentligt-privat samarbejde (OPP)
Printervenlig udgave

Otte kommuner og fire regioner har netop fået tilsagn om dispensationer for samlet 400 mio. kr. fra den såkaldte OPP-pulje i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det betyder, at kommunerne og regionerne kan undgå en del af deponeringskravet, når de iværksætter de nye anlægsprojekter som offentlige-private samarbejder.

 

Interessen for OPP-projekter er blevet klart større ift. de første år, hvor der blev afsat OPP-puljer til fremme af offentlige private samarbejder i kommunerne og regionerne.
 

Kommunerne får deponeringsfritagelser og lånedispensationer for samlet 146 mio. kr. til OPP-konstruktioner. Konkret er det bl.a. etablering af nyt sundhedshus, ny skole og til nye kultur- og idrætsfaciliteter. Regionerne får en samlet deponeringsfritagelse på 250 mio. kr. til bl.a. at styrke psykiatrien, udvide stråleterapien på et sygehus og oprette nye hospicepladser.

 

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:
"Samarbejdet mellem det offentlige og de private kan være en af vejene til at skabe innovation og bedre eller mere velfærd for de samme penge, fordi private virksomheder nogle gange kan byde ind med nye ideer eller viden, som det offentlige ikke ligger inde med. Derfor er det godt, at både kommuner og regioner har mod på at give sig i kast med nye fælles projekter, efter interessen for OPP-projekter var meget afdæmpet i de første år med puljerne.

 

Jeg er ikke optaget af, om det er det offentlige eller det private, der ejer bygningen, når borgerne for eksempel går på biblioteket eller møder op i sundhedshuset. Det afgørende er, at borgeren får en god oplevelse og den service, hun har brug for."

 

Oversigt over de aktuelle tildelinger fra OPP-puljen kan ses her.


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i 2012 undersøgt erfaringerne fra 13 danske OPP-projekter. Undersøgelsen viste, at OPP kan højne kvaliteten af de offentlige bygge- og anlægsprojekter. Dette sker bl.a. ved at en række risici er overført til den private leverandør i projekterne, fx risici for overholdelse af tidsplanen og risici, der er forbundet med langsigtet drift og vedligeholdelse af anlægget.

 

Der henvises til omtalen heraf i PRIMOs nyhedsbrev fra november 2012.