Printed from www.primodanmark.dk
Statusrapport fra IT-projektrådet for statslige it-projekter
Printervenlig udgave

IT-projektrådet blev nedsat i 2011 og understøtter store statslige it-projekter med rådgivning, konkrete værktøjer og systematisk risikovurdering af alle statslige it-projekter over 10 mio. kr.

 

IT-projektrådet har i oktober offentliggjort sin statusrapport for 1. halvår 2014 for de risikovurderede it-projekter og programmer.

 

Rådet hjælper myndighederne med tidlig håndtering af risici i projektet. Målet er, at de ansvarlige myndigheder gennemfører it-projekter til tiden og til prisen og de forudsatte gevinster i projektets business case kan realiseres.

 

Projekter skal indmeldes til Digitaliseringsstyrelsen til risikovurdering ved afslutningen af analysefasen og før anskaffelsesfasen. På baggrund af risikovurderingen modtager myndighe-den et brev fra IT-projektrådet med en række konkrete råd og anbefalinger til det enkelte it-projekt. 

 

Rådet kan anbefale, at der gennemføres et eksternt review for projekter med høj risiko, hvor et medlem af rådet deltager. Efter risikovurderingen skal projektet halvårligt statusrapportere for projektet.

 

Som led i rådets arbejde er der udarbejdet vejledninger til risikovurdering af it-projekter og - programmer.

 

IT-projektrådets statusrapport kan læses her.

 

Læs nærmere om IT-projektrådets risikovurderingsmetode og vejledninger her.