Printed from www.primodanmark.dk
Statslig varslingstjeneste for internettrusler
Printervenlig udgave


Regeringen besluttede i 2009 at etablere en statslig varslingstjeneste for internetrusler, kaldet GovCERT (Government Computer Emergency Response Team)

Formålet er at sikre, at der i staten til stadighed er overblik over trusler og sårbarheder i tjenester, net og it-systemer.

GovCERT skal gennemføre varslingsinitiativer for stat, kommuner, regioner og visse kritiske sektorer.

Den nye tjeneste bemandes som udgangspunkt med 12 medarbejdere.

GovCERT er ved at blive etableret og forventes at være fuld funktionsdygtig i løbet af 2010.

Læs mere om opgaver og status på IT- og Telestyrelsens hjemmeside, www.itst.dk.