Printed from www.primodanmark.dk
Statens Luftfartsvæsen: Pilot Decision Making
Printervenlig udgave
Pjece om piloters beslutningstagning og menneskelige faktorer (1996).

Uddrag:

Under uddannelse til pilot lærer vi om aerodynamik, meteorologi, motorlære, regler og bestemmelser, nødprocedurer o.s.v., samt naturligvis at flyve rent manuelt. God dømmekraft opfattes derimod ofte som en given forudsætning, og der gøres almindeligvis ikke noget særligt for at udvikle den. Dette er naturligvis ikke rigtigt. Vi lærer at udøve dømmekraft, god eller dårlig igennem erfaringer under opvæksten og senere gennem uddannelse, fra omgivelser, gennem læsning o.s.v. Sidst men ikke mindst er den grundlæggende dømmekraft påvirket af den personlighedstype man tilhører, samt - på det tidspunkt, hvor dømmekraften udøves - af påvirkninger fra en lang række faktorer, bl.a. situationens alvor, tidspres, stress, pres fra omgivelserne, helbredstilstand og meget andet.

Pilot Decision Making (PDF)