Printed from www.primodanmark.dk
Standardmodel skal give OPP bedre vilkår
Printervenlig udgave

PRIMO afholdt i oktober 2011 et seminar om offentlig-private samarbejdsmodeller i samarbejde med Bech-Bruun, MT Højgaard og Økonomidirektørforeningen. Her blev der bl.a. peget på behovet for minimere risici og transaktionsomkostninger for de involverede parter.


På seminaret orienterede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en række aktuelle initiativer til fremme heraf.  Styrelsen har nu lanceret en standardmodel for OPP med det formål at gøre samarbejdet mere tilgængeligt.


I Danmark er der få, men gode erfaringer med OPP især i statslige bygge- og anlægsprojekter. I alt er der igangsat 14 danske OPP-projekter, alle i løbet af det seneste årti. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at potentialet kan være langt større.


Standardmodellen for OPP er blevet til i et samarbejde mellem Konkurrence- og Forbruger-styrelsen, Finansministeriet, Bygningsstyrelsen og Kammeradvokaten.


Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:


- Der ligger et uudnyttet potentiale i offentlig-private partnerskaber. Den nye standardmodel gør offentlig-private partnerskaber attraktive, også for de kommuner og regioner, der hidtil ikke har gjort sig så mange erfaringer med samarbejdsformen.


 - Det skal være de rigtige projekter, der investeres i - altså de projekter, hvor OPP giver en fordel. Skolebyggerier, daginstitutioner og veje vil være oplagte muligheder. Her får brugerne glæde af velgennemtænkte og langtidsholdbare løsninger.


Standardmodellen opererer med tre forskellige scenarier af OPP, der overordnet ligner hinanden, men adskiller sig ved deres finansieringsform og exitmodel:

- OPP med privat finansiering og mulighed for/pligt til offentligt ejerskab ved kontraktudløb
- OPP med privat finansiering og privat ejerskab ved kontraktens udløb
- OPP med offentlig finansiering


Modellerne er ikke væsensforskellige, men indebærer dog forskelle der medfører, at det er hensigtsmæssigt at skelne imellem dem. Eventuelle forskelle imellem de tre scenarier er fremhævet i vejledningen på de enkelte områder


De tre scenarier er de typer af OPP'er, der på nuværende tidspunkt er mest udbredt i Danmark. Det er også muligt at sammensætte OPP-projekter på andre måder.


Læs referat fra PRIMOs seminar om offentlig-private samarbejder den 26. oktober 2011 på Københavns Rådhus her.

Læs om OPP-standardmodellen her.

Læs fakta om standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) her.