Printed from www.primodanmark.dk
Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder
Printervenlig udgave
Rapport fra Sundhedsstyrelsen omkring socialt udsatte borgeres sundhed (DK, 2007)

Uddrag:

Denne rapport præsenterer resultaterne af en undersøgelse af udvalgte socialt udsatte borgeres interesse for sundhed og helbred samt de muligheder og barrierer, de oplever i forhold til at tage vare på egen sundhed.

Undersøgelsen er et led i projekt ”Lighed i sundhed”, der gennemføres i perioden 2006-2009 i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og seks modelkommuner. Formålet med projektet er at udvikle metoder til at reducere social ulighed i sundhed.

Der er udvalgt tre målgrupper: førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse faglærte og ufaglærte. De enkelte kommuner har selv defineret hvem – inden for de nævnte målgrupper – der indgår i projektet.

Resultaterne af denne undersøgelse skal primært bidrage til at styrke de seks modelkommuners tilrettelæggelse af en sundhedsfremmende og forebyggende indsats over for socialt udsatte borgere, men også andre kommuner vil kunne lade sig inspirere af rapporten.

Download rapport (pdf)