Printed from www.primodanmark.dk
Social risiko og social uro - i Sverige
Printervenlig udgave

Som led i den nationale risikovurdering har Sverige sat fokus på social risiko og social uro.

 

Ud af 27 nationale risikoområder er der foretaget en nærmere analyse af optøjer i svenske storbyer, jfr. PRIMOs omtale heraf i nyhedsbrev fra april 2014.

 

Den svenske beredskabsstyrelse MSB har derudover initieret en række studier og rapporter omkring social uro og samfundssikkerhed.

 

Rapporten " Social oro ur ett kommunalt perspektiv", juli 2014, er baseret med interviews af en række beslutningstagere på nationalt, regionalt og lokalt niveau (storbyerne).

 

Rapporten opstiller en række anbefalinger til det videre arbejde, bl.a. vedrørende det fremtidige risikobillede, samarbejde og informationsdeling blandt de involverede offentlige myndigheder.

 

Rapporten kan i sin helhed læses her.

 

På MSB's hjemmeside www.msb.se kan man se andre eksempler på styrelsens arbejde med social uro og samfundssikkerhed.

 

 

Konference om social risiko og social uro

 

Problemstillingen drøftes aktuelt på en konference den 25. november i Malmø, hvor resultatet af flere forskningsprojekter om at forstå og forebygge sociale risici bliver præsenteret.

 

Konferencen gennemføres i samarbejde mellem MSB, Länsstyrelsen Skåne og Malmö Högskola.