Printed from www.primodanmark.dk
Satspuljemidler til forebyggelse af ungdomskriminalitet
Printervenlig udgave

Satspuljepartierne er enige om at styrke indsatsen over for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge, bl.a. gennem gadeplansindsatser i udsatte boligområder. Der er samlet afsat 454 mio. kr. i perioden 2010 – 2013, der skal supplere den eksisterende indsats. Der igangsættes en række initiativer til bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Blandt initiativerne er en helhedsorienteret
gadeplansindsats, som tilrettelægges ud fra lokale forhold og behov. Der er her tale om indsatser overfor risiko- og ”lillebror”-grupper, herunder brug af mentorer til kriminelle og kriminalitetstruede unge, opsøgende gadeplans-medarbejdere samt forældrerådgivning og familierådslagning mv.

Læs videre her