Printed from www.primodanmark.dk
Efter- og videreuddannelse i samfundssikkerhed og samfundets beredskab
Printervenlig udgave

Som omtalt i PRIMO's nyhedsbrev for september arbejder METROPOL med udvikling af en diplomuddannelse i Samfundssikkerhed og Samfundets Beredskab.


Uddannelsen er tænkt som en bred tværgående beredskabsuddannelse med fokus på det tværsektorielle samarbejde. Uddannelsen forventes i givet fald udbudt 2012 - 2013.


Uddannelsen skal spænde over fagområder fra hverdagsopgaver til store krisesituationer samt håndtering af begge dele samtidig. Uddannelsen kan både være rettet mod operative og ikke-operative medarbejdere.


Indtil videre har Sundhedsstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, De kommunale beredskabschefer og politiet deltaget i undersøgelsen af behovet for en ny efter/videreuddannelse og peget på nedenstående temaer:

•         Sektorers roller og ansvar
•         Samfundsudviklingens betydning for beredskabsplanlægning
•         Beredskabets forudsætninger
•         Beredskabsplanlægning
•         Borgerne som aktører/ borgernes reaktioner
•         Samarbejde på tværs af sektorer
•         Kommunikation i forbindelse med beredskab
•         Dokumentation, evaluering og Videndeling


Der er tale om en diplomuddannelse svarende til 60 ECTS, hvilket svarer til et års fuldtidsarbejde. Det er dog et krav at uddannelsen gennemføres inden for 6 år. Der er gode mulighed for at kombinere moduler af uddannelsen med moduler fra andre diplomuddannelser, eller blot vælge at tage enkelte moduler af uddannelsen. 


En diplomuddannelse er en kompetencegivende videreuddannelse på niveau med en professionsbacheloruddannelse og udgør et selvstændigt, afrundet uddannelsesforløb.


Diplomuddannelserne henvender sig til alle, der har en videregående uddannelse samt 2 års erhvervserfaring. Der er mulighed for en vis fleksibilitet, så man i nogen grad selv kan sammensætte sin uddannelse.


Forslag og ideer kan sendes til projektleder Cecilie Fog-Petersen på tlf. 72489404 eller cefo@phmetropol.dk, hvor man også kan få oplysninger om den påtænkte uddannelse.