Printed from www.primodanmark.dk
Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær overvægt
Printervenlig udgave
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i samarbejde med Institut for Sygdomsforebyggelse under Region Hovedstaden og Arbejdsmiljøinstituttet under Beskæftigelsesministeriet udarbejdet en rapport, hvor de samfundsøkonomiske konsekvenser af svær overvægt beregnes (DK, 2007).

Samlet skønnes de samfundsøkonomiske omkostninger ved svær overvægt i 2004 til ca. 14,4 mia. kr. efter humankapitalmetoden og 3 mia. kr. efter friktionsmetoden.

De samlede omkostninger forbundet med svær overvægt og behandlingen heraf på de somatiske sygehuse beregnes til 1,1 mia. kr. i 2004. Hertil kommer omkostninger knyttet til arbejdsmarkedet i form af sygefravær og permanent førtidigt arbejdsophør som følge af svær overvægt i 2004 til 13,3 mia. kr. ved brug af humankapitalmetoden og 1,9 mia. kr. ved brug af friktionsmetoden.

Resultaterne i rapporten understreger behovet for de initiativer regeringen har iværksat for at forebygge og bekæmpe tendensen til svær overvægt i Danmark.

Læs hele rapporten i pdf. her