Printed from www.primodanmark.dk
Samfundets informationssikkerhed – i Sverige
Printervenlig udgave

Den svenske myndighed for samfundssikkerhed og beredskab (MSB) har fremlagt en handleplan til styrkelse af samfundets informationssikkerhed samt udarbejdet en værktøjskasse for systematisk informationssikkerhedsarbejde i kommunerne:

 

MSB har tillsammans med de myndigheter som ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet SAMFI, tagit fram en ny handlingsplan som ska stärka informationssäkerheten i samhällets och förverkliga strategin för samhällets informationssäkerhet.
 

I handlingsplanen ingår ett trettiotal åtgärdspunkter, från att öka samverkan för att motverka och hantera allvarliga it-incidenter till åtgärder för att öka medvetenheten om behovet av informationssäkerhet i samhället. 

 

Ett viktigt syfte med planen är att ge väsentliga samhällsaktörer stöd för att förbättra sin informationssäkerhet.  Bland dessa finns myndigheter, landsting och kommuner men också privata leverantörer av nät- och driftstjänster.

 

Den nationale handleplan 2012 kan ses her.
 

Informationssäkerhet blir allt viktigare också i kommunerna. Informationssäkerhet handlar om att ge kommunens information rätt skydd - det vill säga att information är tillgänglig när den behövs, att den är korrekt och inte ändras av eller avslöjas av någon obehörig. Verktygslådan är ett stöd i detta arbete.

 

Syftet med Verktygslådan är att stödja kommuner, och indirekt länsstyrelser, i sitt informationssäkerhetsarbete genom att tydliggöra de ramar som gäller för det arbetet på lokal och regional nivå samt att, samlat på ett ställe, presentera de olika former av stöd som myndigheter och andra utvecklat under de senaste åren. 
 

Værktøjskassen for kommuner, der opdateres løbende, kan ses her.