Printed from www.primodanmark.dk
Samfundets beredskab
Printervenlig udgave

SAMFUNDETS BEREDSKAB er et tværfagligt, tværnationalt tidsskrift omhandlende alle aspekter af samfundets beredskab i de nordiske lande herunder: politi, redningsberedskab, den civile sektors beredskab, forsvaret m.fl.

Den første udgave af SAMFUNDETS BEREDSKAB afspejler på flere områder udviklingstendenserne inden for beredskabet i de seneste år, hvor trusselsbilledet har ændret sig og både naturskabte som menneskeskabte katastrofer har nået et hidtil uset niveau. Samtidig afspejles tidsskriftets vision om øget samarbejde på tværs af fag- og landegrænser.

Læs mere og bestil bogen på www.bonnen.eu