Printed from www.primodanmark.dk
RTT: Risici ved mobiltelefoni?
Printervenlig udgave
Teknologirådets nyhedsbrev og udskrift af høring om risici ved mobiletelfoni (DK, 2004)
Uddrag:

Skal vi holde fast i den nuværende grænseværdi for mobilstråling, eller skal vi følge forsigtighedsprincippet og sætte grænseværdien ned? Eksperternes svar afhænger af de effekter de ser på. Sianette Kwee, Århus Universitet, har foretaget forsøg som viser effekt på celler af såkaldt pulserende stråling. Hun anbefaler lavere grænseværdi. Der kan ikke påvises cancerrisiko, men risikoen kan ikke helt udelukkes, siger Christoffer Johansen fra Kræftens Bekæmpelse, som ikke vil nedsætte grænse-værdien, men efterlyser mere forskning, som fokuserer på de særligt sårbare børn. Anden forskning ser på blod-hjerne-barrieren, som beskytter det mikrokemiske miljø i hjernen, men heller ikke her er der bekymrende resultater. Sundhedsstyrelsen har ikke planer om at anbefale grænseværdien sat ned, men de har bedt et ekspertpanel vurdere den tilgængelige viden.

Dette nyhedsbrev tager udgangspunkt i Teknologirådets høring for Folketingets Sundheds-udvalg og Udvalget for Videnskab, Teknologi og Udvikling om Sundhedsrisici ved mobiltelefoni. Høringen fandt sted i marts 2004.

RTT 193: Risici ved mobiltelefoni?

Sundhedsrisici ved mobiltelfoni
Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget d. 10. marts 2004.