Printed from www.primodanmark.dk
Risikovurdering af statslige IT-projekter
Printervenlig udgave

Regeringen har etableret et nyt IT-projektråd, der skal professionalisere arbejdet med store it-projekter i staten. Rådet samler private og statslige kompetencer, der skal bidrage til, at staten bliver bedre til at gennemføre komplicerede it-projekter. Derudover skal rådet skabe overblik over de statslige it-projekter, så viden og erfaringer kan udnyttes bedre på tværs.

Rådet skal vurdere risikobilledet for alle statslige it-projekter over 10 mio. kr. Hvis rådet vurderer et projekt som særlig komplekst og risikabelt, kan det indstille, at der gennemføres et uafhængigt, eksternt review, der giver anbefalinger om, hvordan risici i projektet kan begrænses. Desuden skal alle statslige it-projekter over 60 mio. kr. igennem et eksternt review, uanset risikovurderingen. Etableringen af Statens IT-projektråd ændrer ikke på, at ansvaret for projekterne er forankret i de enkelte ministerier.

Regeringen har udpeget Mogens Pedersen, kommitteret i Finansministeriet, som formand for Statens IT-projektråd og Birgit Nørgaard, tidl. administrerende direktør, som næstformand.

Statens IT-projektråd vil ved siden af formanden bestå af otte personer med baggrund fra det private erhvervsliv, statslige virksomheder og forskningsverdenen.

Læs faktaark om Statens IT-projektråd