Printed from www.primodanmark.dk
Risikostyringsprisen 2011
Printervenlig udgave
På Gjensidiges skandinaviske konference den 25.-26. maj 2011 i København uddeler vi den skandinaviske risikostyringspris, og vi efterlyser derfor utraditionelle og innovative idéer til løsning af det, som vi i dag kan se vil blive et fremtidigt kommunalt risikostyringsproblem.

Formål
Formålet med idékonkurrencen er at stimulere innovativ og utraditionel tænkning i forhold til, hvordan vi løser nogle af fremtidens kommunale risici. Vi kan allerede i dag forudse visse fremtidige risici i kommunerne i Danmark, Norge og Sverige. Men kan vi også forudse nogle interessante og innovative løsninger på disse problemer? Den kommunale risikostyring må bringes i spil i god tid før problemerne opstår. Hvis risikostyring fortsat skal spille en vigtig rolle i det kommunale arbejde, må vi demonstrere, at vi mestrer at forudse problemer og finde innovative løsninger herpå.

Bedømmelseskriterier
Der lægges i bedømmelsen af idéerne vægt på, at problemet er kort og godt beskrevet, at idéen til at løse problemet er utraditionel og innovativ samt at løsningsforslaget er økonomisk og praktisk gennemførligt.

Problemet og løsningen skal rette sig mod risici i kommunerne i enten Danmark, Norge eller Sverige eller i alle tre lande.

Præmie
Der udpeges ét vinderprojekt. Vinderen modtager en rejse for to personer til PRIMAs årlige konference i USA den 3.-6. juni 2012.

PRIMA (Public Risk Management Association) er den største offentlige risikostyringsorganisation i USA. Konferencen afholdes i 2012 i Nashville, Tennessee.

Konkurrencebetingelser
Bidragene skal præsenteres på 3-5 A4-sider på dansk, norsk eller svensk.
Bidrag kan enten sendes til European Institute for Risk Management, Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K eller mailes til eirm@eirm.dk senest den 18. maj 2011.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktør Finn Kjær Jensen på fkj@eirm.dk / 7025 2545.

Offentliggørelse af vinder
Vinderen offentliggøres på Gjensidiges skandinaviske
konference i København den 25.-26. maj 2011.

Du kan læse mere om idékonkurrencen på www.gjensidige.dk/Offentlig