Printed from www.primodanmark.dk
Risikostyringspolitik
Printervenlig udgave
Århus Kommunes politik for risikostyring (DK, 2005)

Uddrag:

Århus Byråd har i 2005 vedtaget en risikostyringspolitik for Århus Kommune indenfor området bygnings- og tingskade.

Århus Kommune ønsker via en risikostyringspolitik at opprioritere sikringsområdet, hvilket skal ses i sammenhæng med Århus Kommunes forsikringspolitik, hvorefter Århus Kommune hovedsageligt er selvforsikrende.

Formålet med en risikostyringspolitik for Århus Kommune er at afdække risici og iværksætte sikringstiltag på de områder, hvor det økonomisk bedre kan betale sig at sikre frem for at tegne en forsikring. Det er således et mål at reducere skadesudgifterne på de områder, hvor Århus Kommune i forvejen er selvforsikrende. På de områder, hvor der i dag tegnes forsikringer, er det et mål at skabe et økonomisk forsvarligt grundlag for at være selvforsikrende eller alternativt at skabe et grundlag for at opnå billigere forsikringspræmier.

Århus Kommunes risikostyringspolitik

Projektbeskrivelse vedrørende risikostyring